ค้นหาแบบรวดเร็ว แบรนด์ หมวดหมู่
TIP&Trick กดพิมพ์สินค้าจะแสดงรายละเอียดของสินค้านั้นๆและพิมพ์สินค้านั้นๆค่ะ...
 

Featured Product Update(24/10/16)

ZR-1808-โต๊ะประชาสัมพันธ์ มีสีกาแฟ/สีม่วงดำ ประกอบด้วย zr-1808 ขนาด ก2050xล800xส1000 มม. zr-1808 ขนาด ก3050xล800xส1000 มม. โต๊ะสำนักงานเมลามิน HJK-HJK-โต๊ะสำนักงานเมลามิน
312360086::ZR-1808-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
HJK::โต๊ะสำนักงานเมลามิน-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน

โต๊ะประชาสัมพันธ์ มีสีกาแฟ/สีม่วงดำ ประกอบด้วย zr-1808 ขนาด ก2050xล800xส1000 มม. zr-1808 ขนาด ก3050xล800xส1000 มม. โต๊ะสำนักงานเมลามิน-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน HJK-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
฿21,100  ฿18,500
Add to Cart » Detail » +My Catalog »
  close details
฿18,500::ZR-1808 (205cm) (สีกาแฟ)::โต๊ะประชาสัมพันธ์มีสีกาแฟ/สีม่วงดำประกอบด้วยzr-1808ขนาดก2050xล800xส1000มม.-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
cart
฿18,500::ZR-1808 (205cm) (สีม่วงดำ)::โต๊ะประชาสัมพันธ์มีสีกาแฟ/สีม่วงดำประกอบด้วยzr-1808ขนาดก2050xล800xส1000มม.-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
cart
฿22,800::ZR-1808 (305cm) (สีกาแฟ)::โต๊ะประชาสัมพันธ์มีสีกาแฟ/สีม่วงดำประกอบด้วยzr-1808ขนาดก3050xล800xส1000มม.-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
cart
฿22,800::ZR-1808 (305cm) (สีม่วงดำ)::โต๊ะประชาสัมพันธ์มีสีกาแฟ/สีม่วงดำประกอบด้วยzr-1808ขนาดก3050xล800xส1000มม.-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
cart
BH-OF04-ตู้เอกสาร-สำนักงาน 2 ชั้นโล่ง ขนาด800X400X810มม. สีเชอร์รี่ดำ ตู้เอกสาร-สำนักงาน IMAGE-IMAGE-ตู้เอกสาร-สำนักงาน
25190066::BH-OF04-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
IMAGE::ตู้เอกสาร-สำนักงาน-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน

ตู้เอกสาร-สำนักงาน-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน 2 ชั้นโล่ง ขนาด800X400X810มม. สีเชอร์รี่ดำ ตู้เอกสาร-สำนักงาน-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน IMAGE-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
฿1,700  ฿1,500
Add to Cart » Detail » +My Catalog »
  close details
฿1,500::BH-OF04::2ชั้นโล่งขนาด800X400X810มม.สีเชอร์รี่ดำ-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
cart
CNR-172M-เก้าอี้สำนักงาน ขนาด640X760X1030-1120มม. สีดำ มีหนัง PVC,PVC+ไบแคช,PU+PVC,PUทั้งตัว,หนังแท้ด้านสัมผัสสลับPVC ขาอลูมิเนียม เก้าอี้สำนักงาน CNR-CNR-เก้าอี้สำนักงาน
83620070::CNR-172M-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
CNR::เก้าอี้สำนักงาน-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน

เก้าอี้สำนักงาน-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน ขนาด640X760X1030-1120มม. สีดำ มีหนัง PVC,PVC+ไบแคช,PU+PVC,PUทั้งตัว,หนังแท้ด้านสัมผัสสลับPVC ขาอลูมิเนียม เก้าอี้สำนักงาน-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน CNR-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
฿5,600  ฿4,900
Add to Cart » Detail » +My Catalog »
  close details
฿4,900::CNR-172M(PVC+ไบแคช)::ขนาด640X760X1030-1120มม.สีดำมีหนังPVC,PVC+ไบแคช,PU+PVC,PUทั้งตัว,หนังแท้ด้านสัมผัสสลับPVCขาอลูมิเนียม-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
cart
฿5,100::CNR-172M(PVC)::ขนาด640X760X1030-1120มม.สีดำมีหนังPVC,PVC+ไบแคช,PU+PVC,PUทั้งตัว,หนังแท้ด้านสัมผัสสลับPVCขาอลูมิเนียม-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
cart
฿5,200::CNR-172M(PU+PVC)::ขนาด640X760X1030-1120มม.สีดำมีหนังPVC,PVC+ไบแคช,PU+PVC,PUทั้งตัว,หนังแท้ด้านสัมผัสสลับPVCขาอลูมิเนียม-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
cart
฿5,500::CNR-172M(PUทั้งตัว)::ขนาด640X760X1030-1120มม.สีดำมีหนังPVC,PVC+ไบแคช,PU+PVC,PUทั้งตัว,หนังแท้ด้านสัมผัสสลับPVCขาอลูมิเนียม-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
cart
฿7,100::CNR-172M(หนังแท้ด้านสัมผัสสลับPVC)::ขนาด640X760X1030-1120มม.สีดำมีหนังPVC,PVC+ไบแคช,PU+PVC,PUทั้งตัว,หนังแท้ด้านสัมผัสสลับPVCขาอลูมิเนียม-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
cart
CP-02LC-เก้าอี้โพลี-โพรพิลีน ขาเหลี่ยมชุบโครเมี่ยม แลคเชอร์พักเก็บได้ ซ้อนเก็บได้ เปลือกที่นั่งป้องกันรังสี UV ขนาด ก570xล700xส800 มม. เก้าอี้แลคเชอร์ NAT-NAT-เก้าอี้แลคเชอร์
15116066::CP-02LC-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
NAT::เก้าอี้แลคเชอร์-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน

เก้าอี้โพลี-โพรพิลีน ขาเหลี่ยมชุบโครเมี่ยม แลคเชอร์พักเก็บได้ ซ้อนเก็บได้ เปลือกที่นั่งป้องกันรังสี UV ขนาด ก570xล700xส800 มม. เก้าอี้แลคเชอร์-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน NAT-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
฿1,040  ฿910
Add to Cart » Detail » +My Catalog »
  close details
฿910::CP-02LC::เก้าอี้โพลี-โพรพิลีนขาเหลี่ยมชุบโครเมี่ยมแลคเชอร์พักเก็บได้ซ้อนเก็บได้เปลือกที่นั่งป้องกันรังสีUVขนาดก570xล700xส800มม.-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
cart
SLW-1-3210-3212-โต๊ะสำนักงานเมลามิน รุ่น SOFT LIGHT โต๊ะ 2 ลิ้นชักข้างซ้าย สีเชอร์รี่/ดำ ประกอบด้วย SLW-1-3210 ขนาด ก1000xล500xส750 มม. SLW-1-3212 ขนาด ก1200xล500xส750 มม. โต๊ะสำนักงานเมลามิน ITOKI-ITOKI-โต๊ะสำนักงานเมลามิน
68505828::SLW-1-3210-3212-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
ITOKI::โต๊ะสำนักงานเมลามิน-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน

โต๊ะสำนักงานเมลามิน-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน รุ่น SOFT LIGHT โต๊ะ 2 ลิ้นชักข้างซ้าย สีเชอร์รี่/ดำ ประกอบด้วย SLW-1-3210 ขนาด ก1000xล500xส750 มม. SLW-1-3212 ขนาด ก1200xล500xส750 มม. โต๊ะสำนักงานเมลามิน-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน ITOKI-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
฿4,600  ฿4,000
Add to Cart » Detail » +My Catalog »
  close details
฿4,000::SLW-1-3210::รุ่นSOFTLIGHTโต๊ะ2ลิ้นชักข้างซ้ายสีเชอร์รี่/ดำประกอบด้วยSLW-1-3210ขนาดก1000xล500xส750มม.-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
cart
฿4,200::SLW-1-3212::รุ่นSOFTLIGHTโต๊ะ2ลิ้นชักข้างซ้ายสีเชอร์รี่/ดำประกอบด้วยSLW-1-3212ขนาดก1200xล500xส750มม.-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
cart
PP-66-เก้าอี้ รุ่นPP-66 หุ้มหนัง3แบบ(หนังเทียม,หนังเทียมนอก,ผ้าฝ้าย/PVC) เก้าอี้สำนักงาน PP-PP-เก้าอี้สำนักงาน
27200000::PP-66-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
PP::เก้าอี้สำนักงาน-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน

เก้าอี้ รุ่นPP-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน-66 หุ้มหนัง3แบบ(หนังเทียม,หนังเทียมนอก,ผ้าฝ้าย/PVC) เก้าอี้สำนักงาน-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน PP-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
฿1,800  ฿1,600
Add to Cart » Detail » +My Catalog »
  close details
฿1,600::PP-66(หุ้มหนังเทียม)::เก้าอี้รุ่น-66หุ้มหนังเทียม-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
cart
฿1,900::PP-66(หุ้มหนังเทียมนอก)::เก้าอี้รุ่น-66หุ้มหนังเทียมนอก-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
cart
฿1,900::PP-66(หุ้มผ้าฝ้าย/PVC)::เก้าอี้รุ่น-66หุ้มผ้าฝ้าย/PVC-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
cart
HB-213-ชุดต่อตู้แขวนเก็บของ รุ่น HB-213 ขนาด ก1200xล285xส490 มม.มี2สี(ไลค์โอ๊ค/ส้ม,ไลค์โอ๊ค,เขียว) ตู้เอนกประสงค์ SURE-SURE-ตู้เอนกประสงค์
45338063::HB-213-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
SURE::ตู้เอนกประสงค์-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน

ชุดต่อตู้แขวนเก็บของ รุ่น HB-213 ขนาด ก1200xล285xส490 มม.มี2สี(ไลค์โอ๊ค/ส้ม,ไลค์โอ๊ค,เขียว) ตู้เอนกประสงค์-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน SURE-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
฿3,100  ฿2,900
Add to Cart » Detail » +My Catalog »
  close details
฿2,900::HB-213(สีไลค์โอ๊ค/ส้ม)::ชุดต่อตู้แขวนเก็บของรุ่นHB-213ขนาดก1200xล285xส490มม.สีไลค์โอ๊ค/ส้ม-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
cart
฿2,900::HB-213(สีไลค์โอ๊ค,เขียว)::ชุดต่อตู้แขวนเก็บของรุ่นHB-213ขนาดก1200xล285xส490มม.สีไลค์โอ๊ค,เขียว-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
cart
DY34ZH-I-ตู้ข้างเก็บเอกสาร DY34ZH ขนาด ก400xล800xส750 มม. และ DY34ZI ขนาด ก400xล700xส750 มม. ตู้เอกสารเหล็ก LUCKY-LUCKY-ตู้เอกสารเหล็ก
151126020::DY34ZH-I-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
LUCKY::ตู้เอกสารเหล็ก-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน

ตู้ข้างเก็บเอกสาร DY34ZH ขนาด ก400xล800xส750 มม. และ DY34ZI ขนาด ก400xล700xส750 มม. ตู้เอกสารเหล็ก-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน LUCKY-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
฿10,100  ฿8,900
Add to Cart » Detail » +My Catalog »
  close details
฿8,900::DY34ZI::ตู้ข้างเก็บเอกสารDY34ZIขนาดก400xล700xส750มม.-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
cart
฿9,700::DY34ZH::ตู้ข้างเก็บเอกสารDY34ZHขนาดก400xล800xส750มม.-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
cart
KK01-A-เก้าอี้สำนักงาน ก560xล540xส800มม. บุหนังเทียมMVNทั้งตัว(ขาPPรุ่นD22ไฮโดรลิค120CM) แขนPPมีก้อนโยก เก้าอี้สำนักงาน MONO-MONO-เก้าอี้สำนักงาน
31230005::KK01-A-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
MONO::เก้าอี้สำนักงาน-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน

เก้าอี้สำนักงาน-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน ก560xล540xส800มม. บุหนังเทียมMVNทั้งตัว(ขาPPรุ่นD22ไฮโดรลิค120CM) แขนPPมีก้อนโยก เก้าอี้สำนักงาน-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน MONO-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
฿2,100  ฿1,900
Add to Cart » Detail » +My Catalog »
  close details
฿1,900::KK01-A::ก560xล540xส800มม.บุหนังเทียมMVNทั้งตัว(ขาPPรุ่นD22ไฮโดรลิค120CM)แขนPPมีก้อนโยก-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
cart
LCS-9110-ตู้เอกสารบานเลื่อน2บาน ขนาด ก900xล450xส1100 มม. ตู้เอกสารเหล็ก LUCKY-LUCKY-ตู้เอกสารเหล็ก
9168089::LCS-9110-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
LUCKY::ตู้เอกสารเหล็ก-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน

ตู้เอกสารบานเลื่อน2บาน ขนาด ก900xล450xส1100 มม. ตู้เอกสารเหล็ก-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน LUCKY-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
฿610  ฿459
Add to Cart » Detail » +My Catalog »
  close details
฿459::LCA-910B(ฐานรองตู้)::ฐานรองตู้รุ่นLCA-910Bขนาดก900xล450xส100มม.ของตกแต่ง-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
cart
฿1,300::T-925(แผ่นไม้)::แผ่นหน้าไม้รุ่นT-925ขนาดก900xล450xส25มม.ของตกแต่ง-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
cart
฿5,400::LCS-9110::ตู้เอกสารบานเลื่อน2บานขนาดก900xล450xส1100มม.-เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
cart
หมายเหตุสมัครสมาชิกเดี๋ยวนี้ สมัครฟรีและยังได้แถมส่วน ลดอีก5% จากราคาที่ลดแล้ว....
 เมื่อซื้อสินค้าครบ 10,000 บาทได้แถมส่วน ลดเป็น7% จากราคาที่ลดแล้ว...
 เมื่อซื้อสินค้าครบ 15,000 บาทได้แถมส่วน ลดเป็น10% จากราคาที่ลดแล้ว...
 สำหรับการจัดส่ง ทั่วประเทศ ได้รับส่วน ลดพิเศษ ติดต่อ 08-3082-8212
 กรณีมารับสินค้าด้วยตนเอง ไม่จัดส่ง ได้รับส่วน ลดพิเศษ ติดต่อ 08-3082-8212
  
 
Downlaod Furniture-ดาว์นโหลดสินค้าเฟอร์นิเจอร์ download-catalog-top10--เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
 
Custom Search
 แคตตาล็อกส่วนตัว(รหัส/Email)
แสดง
ตระกร้า ระบบซื้อสินค้า สั่งซื้อออนไลด์ ซื้อเฟอร์นิเจอร์ E-commerceYour Cart :0
 
ศูนย์ช่วยเหลือ
Catalog-แคตตาล็อกเฟอร์นิเจอร์
calendarFurniture-ปฏิทินเฟอร์นิเจอร์
facebook-kssfurniture-เกษมศิริเฟอร์นิเจอร์
โทร 02-403-1044,02-403-1055เปิด 9.00 - 18.00 น.หยุด 23 ของเดือน kssfurniture2u@hotmail.com
ทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
เฟอร์นิเจอร์, เฟอร์นิเจอร์ คิตตี้, เฟอร์นิเจอร์ ซันกิ, เฟอร์นิเจอร์ โดเรมอน, เฟอร์นิเจอร์ พูห์, เกษมศิริ kasemsiri kss เฟอร์นิเจอร์ ตู้ เตียง ที่นอน โต๊ะ เก้าอี้ โซฟา ชุดรับแขก ชุดห้องนอน ชุดสนาม โต๊ะสำนักงาน โต๊ะคอม โต๊ะอาหาร ชั้นวางของ ขายส่ง-ปลีก คิตตี้ kitty โดเรมอน doraemon มิกกี้ mickey หมีพูล pooh
  แคตตาล็อกส่วนตัว แสดงราคา แสดงรูปภาพ Discover Refresh  

Warning: mysql_num_rows(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /home/rmitoof123/domains/officetou.com/public_html/cartbar/cartbar_load.php on line 65
    รหัสแคตตาล็อก : 
     
       เฟอร์นิเจอร์, เฟอร์นิเจอร์ คิตตี้, เฟอร์นิเจอร์ ซันกิ, เฟอร์นิเจอร์ โดเรมอน, เฟอร์นิเจอร์ พูห์, เกษมศิริ kasemsiri kss เฟอร์นิเจอร์ ตู้ เตียง ที่นอน โต๊ะ เก้าอี้ โซฟา ชุดรับแขก ชุดห้องนอน ชุดสนาม โต๊ะสำนักงาน โต๊ะคอม โต๊ะอาหาร ชั้นวางของ ขายส่ง-ปลีก คิตตี้ kitty โดเรมอน doraemon มิกกี้ mickey หมีพูล pooh
    ตกลง